Hakkımızda

Bu web günlüğü “Klasik ve Moleküler Islah Yöntemleri Kullanılarak Bazı Buğday Çeşitlerine Tuza Toleranslılık Genlerinin Aktarılması”adlı TÜBİTAK 1003 çağrılı proje hakkında bilgilendirme ve projenin duyurularını yapmak için açılmıştır.
Proje Numarası: 214 O 072
Proje Başlangıç Tarihi: 1 Ekim 2015
Proje Bitiş Tarihi: 30 Eylül 2018 (Beklenen)
Projemizin Konusu: Dünyada ve ülkemizde kültür buğdaylarının yetiştirilmesinde tuz önemli bir problem teşkil etmektedir. Tarım alanları gittikçe azalmakta ve marjinal alanlar alanlar da artmaktadır. İnsan beslenmesinde üst sırada olan kültür buğdaylarının kendi ekolojik şartlarımıza uygun olarak kalite ve verim açısından ilerleme sağlanması hedeflenmektedir. Projemizde, üniversitemizin de içinde bulunduğu İç Anadolu bölgesinde önem arzeden buğday genotiplerine  moleküler ve klasik ıslah yöntemlerinin de yardımı ile tuz tolerans özelliği taşıyan genlerin transfer edilmesi birincil amacımızdır. Ayrıca ülkemizde kültür bitkilerinin verimini olumsuz etkileyen diğer bir problem de Bor stresidir. Ülkemizin zengin genetik havuzu B toksisitesinde dayanıklılık geni taşıyan buğday genotipini de barındırmaktadır. B toksisitesine dayanıklı olan bu genotipe tuz toleranslılık genlerinin aktarılması projenin diğer bir amacıdır.
 
Proje Yönetimi
Proje koordinatörü Selçuk Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünden Prof. Dr. Erdoğan Eşref Hakkı'dır. Proje yönetimi iki alt birimden oluşmaktadır:
1.    Alt Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Erdoğan Eşref Hakkı (Selçuk Üni. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)
 
·       Melezleme Programı
(Danışman: Doc. Dr. Ahmet Tamkoç, Araştırmacı: Uzm. Dr. Necdet Akgün)
 
·       Markör Destekli Seleksiyon Programı
(Araştırmacılar: Prof. Dr. Mahinur Akkaya, Prof. Dr. Erdoğan Eşref Hakkı)
2.    Alt Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nermin Bilgiçli (Necmettin Erbakan Üni. Gıda Mühendisliği)
 
·      Fizyolojik ve Elemental Analizler
 
Araştırmacılar: Prof. Dr. Sait Gezgin, Doc. Dr. Mehmet Hamurcu (Selçuk Üni. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) Doc. Dr. Seyit Ali Kayış (Karabük Üniv. Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD)
·      Danede Kalite Analizleri
Araştırmacılar: Prof.Dr. Nermin Bilgiçli, Prof. Dr. Selman Türker (Necmettin Erbakan Üni. Gıda Mühendisliği), Doc. Dr. Seyit Ali Kayış (Karabük Üniv. Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD)
 
Laboratuvarımızın tanıtım videosu: